Menu
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 5
W tym miesiącu: 5809
Wszystkich: 212486
Łączysz się z
Twój komputer:
ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com (3.230.154.90)

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 w sprawie szczegółównych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprowanych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (D.Z. U. z 2014, poz. 464), firma TRUSTNET realizuje te wymogi przez:

 • Zapewnienie stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych w jednostce obsługującej użytkowników końcowych,
 • Dostępność jednostki obsługującej użytkowników końcowych  dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu,
 • Oznakowanie jednostki obsługującej użytkowników końcowych (na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym miejscu,
 • Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych (po wcześniejszym umówieniu, zgodnie z Rozporządzenem),
 • Udostępnianie (przy aktualizacji przynajmniej raz na kwartał) w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej: 
  • informacji o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez dostawcę usług,
 • Udostępnianie na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, sporządzonych na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a, albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, następujących dokumentów:
  ogólnych warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
  wzoru umowy
  cennika usług telekomunikacyjnych
  regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
 • Udostępnianie na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • informacji o danych zawartych na fakturze wraz z podstwowym wykazem wykonanych usług na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym****
  • szczegółowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych, sporządzonego na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną - w formacie tekstowym
 • Przekazywanie na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacji o oferowanych przez  dostawcę usług wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym

Powyższe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem, realizacji usług telefonicznych.